List of global variables for CPDev and PLC SU 1.7

Global variables in CPDev

The table contains a list of global variables in the CPDev environment and their functions in the SU 1.7 PLC controller.

Nazwa zmiennej Funkcja w sterowniku Złącze sterownika
DI_0 … DI_7 8 wejść cyfrowych J38 … J42
DO_0 … DO_3 4 wyjścia przekaźnikowe J48 … J51
DO_4 … DO_7 4 wyjścia tranzystorowe J52 … J55
AI_1, AI_2 2 wejścia analogowe napięciowe 0…10V J35
AI_3, AI_4 2 wejścia analogowe temperaturowe PT100 o zakresie -50…+160°C J31
AO_1, AO_2 2 wyjścia analogowe napięciowe 0…10V J44
BUZZER Sygnalizator akustyczny (buzzer)
KEY_ESC…KEY_DOWN Klawiatura Przyciski na panelu
RTC_DATE_TIME Zmienna daty i czasu zegara RTC
LCD_LINE_1, LCD_LINE_2 Zmienne umożliwiające wyświetlanie na wyświetlaczu LCD Wyświetlacz LCD

List of variables

Scroll to Top