Programmable PLC SU 1.7

1. Driver description

The SU 1.7 PLC controller, thanks to its compact structure, high efficiency and the ability to process programs and processes in real time, is dedicated to manufacturers of machines and devices. It is intended for use in industrial automation systems.

Characteristic features of the SU 1.7 PLC controller:

 • 8 digital inputs,
 • 8 logic outputs,
 • 2 analog inputs (voltage 0..10V),
 • 2 analog inputs (temperature – PT100 sensor),
 • 2 analog outputs 0..10V,
 • RS232/485 communication port,
 • LCD display 2×16,
 • programmable 6-button keyboard,
 • real time clock (RTC),
 • acoustic signaling device (buzzer),
 • signaling the states of digital inputs and logical outputs,
 • mounting on DIN TS35 rail,
 • 24V DC and 24V AC power supply.

PLC SU 1.7 specification.

The SU 1.7 PLC controller can be programmed in the CPDev environment. The CPDev package allows you to write programs for the SU 1.7 PLC controller in the following languages:

 • ST (Structured Text),
 • IL (Instruction List),
 • FBD (Function Block Diagram),
 • LD (Ladder Diagram),
 • SFC (Sequential Function Chart).

After writing the program, after proper compilation, using the SUV Programmer program and the RS232 or RS485 port, the SU 1.7 PLC controller should be programmed with the resulting program.

SUV Programmer

Connection diagram of the SU 1.7 PLC controller

Technical parameters

Blok funkcjonalny Budowa i opis Parametry
Wyświetlacz LCD Wyświetlacz sterowany z magistrali danych. Matryca 16×2 (znak x linia) z żółto-zielonym podświetleniem LED. sterownik zgodny z HD44780
Sygnalizacja LED stanu wyjść 8 czerwonych diod led SMD, sygnalizujących stan wyjść logicznych.
Sygnalizacja LED stanu wejść 8 żółtych diod led SMD, sygnalizujących stan wejść cyfrowych.
Klawiatura Klawiatura 6 przyciskowa podłączona bezpośrednio do mikrokontrolera. 6 tact switch-y
Zegar RTC Zegar czasu rzeczywistego, w obudowie SMD, który za pomocą na magistrali I2C, jest połączony z mikrokonrolerem. Zegar RTC, z podtrzymaniem akumulatorowym, taktowany jest rezonatorem kwarcowym o częstotliwości 32.768 kHz. PCF8583, interfejs I2C
Pamięć EEPROM Pamięć EEPROM, w obudowie SMD, która za pomocą magistrali I2C, jest połączona z mikrokontrolerem. AT24C08, interfejs I2C
ATMEGA 1284 Jednostka centralna to mikrokontroler ATmega 1284 firmy Atmel, w obudowie SMD (TQFP 44), taktowany rezonatorem kwarcowym 14.7456 MHz. ATmega1284, TQFP 44
Buzzer Elektromagnetyczny sygnalizator akustyczny, z wbudowanym generatorem. CFG06
Złącze ISP 10 stykowe złącze ISP do programowania w systemie. 10-stykowe IDC
Złącze JTAG 10 stykowe złącze JTAG do programowania i testowania w systemie. 10-stykowe IDC
Zasilanie Sterownik może być zasilany napięciem stałym (stabilizowanym lub niestabilizowanym) lub napięciem zmiennym. Sposoby zasilania sterownika: – 24V AC, – 24V DC stabilizowane, – 28-38V DC niestabilizowane.
8 wyjść logicznych Na 8 wyjść logicznych składają się: – 4 wyjścia przekaźnikowe (1 para styków zwiernych beznapięciowych), – 4 wyjścia tranzystorowe. Sterowanie wyjść odbywa się za pomocą magistrali danych. Wszystkie wyjścia logiczne są odizolowane galwanicznie od mikrokontrolera. Natomiast wyjścia tranzystorowe dodatkowo są zabezpieczone przed przepięciami i przeciążeniami. Przekaźniki: RM40-3021 (8A/250V) Tranzystory: BD437 (0,5A/24V)
8 wejść cyfrowych 8 wejść cyfrowych (odizolowane galwanicznie od układu mikrokontrolera) odczytywanych za pomocą magistrali danych. Ponadto, 2 wejścia połączone z wejściami przerwań procesora. Na wszystkich wejściach cyfrowych znajdują się dolnoprzepustowe filtry RC. Nominalne napięcie sygnału wejściowego: +24V
2 wejścia analogowe 2 wejścia analogowe służą do pomiaru napięcia. Za pomocą zworki, można wybrać zakres napięcia: +5V lub +10V. Rozdzielczość pomiaru ograniczona przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Zakres napięcia wejściowego: +5V lub +10V
2 przetworniki temperatury 2 oddzielne obwody analogowe służące do pomiaru temperatury za pomocą czujnika PT100. Rozdzielczość pomiaru ograniczona przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Każdy obwód wyposażony jest w potencjometr wieloobrotowy, który służy do kalibracji (zrównoważenie zera zależnie od długości przewodu). Zakres temperatur: -50…+160°C
Interfejs RS232/485 Interfejs szeregowy RS 232/485, odizolowany galwanicznie od układu mikrokontrolera. Za pomocą zworek, można dokonać wyboru pomiędzy interfejsem 232 a 485. Wyprowadzone linie: RS 232: TxD i RxD RS 485: A i B, prędkość transmisji: do 115.2kbps.
2 wyjścia analogowe 2 wyjścia analogowe, które za pomocą sterowania PWM, można regulować napięcie. Sterowanie PWM jest odizolowane galwanicznie od układu mikrokontrolera. Zakres regulowanego napięcia wyjściowego: 0…+10V

Connection diagram of the SU 1.7 PLC controller

Appearance of the SU 1.7 PLC controller (animation)

Scroll to Top